پیام شورای سیاستگذاری

تاریخ ثبت: 1395/05/05

گسترده شدن فناوریها و ترکیب علوم با همدیگر، مخصوصا در رشته های مرتبط با مدیریت و امور مالی، ابعاد تازه ای در تحولات علمی، اقتصادی و اجتماعی کشورها  به وجود آمده که  ایجاب می‌کند  تا به توانمند سازی  در  توليد فناوری و سيستمهاي جديد با قابلیت بالا، در رشته های بین رشته ای   پرداخته شود. بر همین اساس این کنفرانس  با  تمرکز بر رویکرد های نوین علم  تا  فناوری در نظر دارد  بستری  مناسب  جهت  هم اندیشی و تبادل اطلاعات و تجارب علمی و اجرایی کردن طرحهای این حوزه در راستای پیشبرد اهداف توسعه محورانه  سرزمین مان ایجاد نماید.  لذا بدینوسیله از کلیه پژوهشگران فعال این حوزه برای شرکت در این کنفرانس به منظور هم اندیشی و  ارائه دستاوردهای علمی- پژوهشی نوین خود  دعوت به عمل می آید.


نظرات کاربران


  • محمد حسینی:
    1396/09/20
    چرا در هیچ جای سایت هزینه شرکت در هملیشو درج نکردید .

  • محمد حسینی:
    1396/09/20
    چرا در هیچ جای سایت هزینه شرکت در هملیشو درج نکردید .

  

ID: @ircnf


ورود به سیستم

Index

 

Certificates