نوع مقالات مورد پذیرش

تاریخ ثبت: 1396/08/30

بنا بر تصمیم کمیته علمی کنفرانس، مقالات تمام متن در قالب فایل word به دو  زبان فارسی و انگلیسی در قالب های ذیل که در راستای محورهای کنفرانس باشند، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت: 1- مقالات علمی-پژوهشی 2- مقالات علمی-ترویجی مروری 3-  مطالعات موردی 4-  مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی 5- طرح های تحقیقاتی


نظرات کاربران


  • JaimeDiurn:
    1397/01/22
    6 effective ways to quickly earn easy money you can download this link in PDF format: http://oop.googlenoomon.info/?p=20936 I work for each and every of the above mentioned methods and earn more than $ 35,000 monthly.

  

ID: @ircnf


ورود به سیستم

Index

 

Certificates